Úradná tabuľa ÚJD SR

1852-2024

č. konania: 1852-2024

č. rozhodnutia: 145/2024

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 26.02.2024

dátum ukončenia konania: 19.04.2024

dátum aktualizácie: 22.04.2024

Prílohy:

1852-2024_SpravneKonanie_1852-2024_Formulár k SpK UJD SR č. 1852-2024 rev.03.pdf
1852-2024_Žiadosť k SpK 1852-2024 anonymizovana.pdf
1852-2024_Rozhodnutie_145_2024_Rozhodnutie_145_2024.pdf

Aktualizácia: 22.04.2024