Úradná tabuľa ÚJD SR

1852-2022

č. konania: 1852-2022

č. rozhodnutia: 220/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 30.03.2022

dátum ukončenia konania: 22.08.2022

dátum aktualizácie: 05.01.2023

Prílohy:

1852-2022_SpravneKonanie_1852-2022_Formulár_SK_1852-2022_4doplnenie04082022.pdf
1852-2022_Anonymizovaná žiadosť_1852-2022__.pdf
1852-2022_Rozhodnutie_220_2022_Rozhodnutie_220_2022.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023