Úradná tabuľa ÚJD SR

1852-2022

č. konania: 1852-2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 30.03.2022

dátum aktualizácie: 12.04.2022

Prílohy:

1852-2022_SpravneKonanie_1852-2022_Formulár_začatie SK_1852-2022_1doplnenie110422.pdf
1852-2022_Anonymizovaná žiadosť_1852-2022__.pdf

Aktualizácia: 12.04.2022