Úradná tabuľa ÚJD SR

1847-2024

č. konania: 1847-2024

č. rozhodnutia: 124/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.02.2024

dátum ukončenia konania: 03.04.2024

dátum aktualizácie: 03.04.2024

Prílohy:

1847-2024_SpravneKonanie_1847-2024_SPK 1847-2024 formulár 03.pdf
1847-2024_SPK 1847-2024 žiadost AN.pdf
1847-2024_Rozhodnutie_124_2024_Rozhodnutie_124_2024.pdf

Aktualizácia: 03.04.2024