Úradná tabuľa ÚJD SR

1844-2023

č. konania: 1844-2023

č. rozhodnutia: 162/2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 30.03.2023

dátum ukončenia konania: 15.06.2023

dátum aktualizácie: 19.06.2023

Prílohy:

1844-2023_SpravneKonanie_1844-2023_FoZ SpK_01_1844_2023_VUJE.pdf
1844-2023_Žiadosť_VUJE_1844_2023.pdf
1844-2023_Rozhodnutie_162_2023_eRozhodnutie_162_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023