Úradná tabuľa ÚJD SR

1844-2023

č. konania: 1844-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 30.03.2023

dátum aktualizácie: 04.04.2023

Prílohy:

1844-2023_SpravneKonanie_1844-2023_FoZ SpK_00_1844_2023_VUJE.pdf
1844-2023_Žiadosť_VUJE_1844_2023.pdf

Aktualizácia: 04.04.2023