Úradná tabuľa ÚJD SR

1840-2023

č. konania: 1840-2023

č. rozhodnutia: 170/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 31.03.2023

dátum ukončenia konania: 22.06.2023

dátum aktualizácie: 30.06.2023

Prílohy:

1840-2023_SpravneKonanie_1840-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 2083-2023 rev.03.pdf
1840-2023_4308_2023-zaslanie návrhu rozhodnutia.pdf
1840-2023_SE_00082_004358_2023-anonymizovaná.pdf
1840-2023_Rozhodnutie_170_2023_Rozhodnutie_170_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023