Úradná tabuľa ÚJD SR

1839-2023

č. konania: 1839-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 31.03.2023

dátum aktualizácie: 23.05.2023

Prílohy:

1839-2023_SpravneKonanie_1839-2023_28661459.pdf
1839-2023_ANONYM~1.PDF
1839-2023_R_xxx_2023_Návrh rozhodnutia.pdf

Aktualizácia: 23.05.2023