Úradná tabuľa ÚJD SR

1839-2023

č. konania: 1839-2023

č. rozhodnutia: 165/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 31.03.2023

dátum ukončenia konania: 15.06.2023

dátum aktualizácie: 26.06.2023

Prílohy:

1839-2023_SpravneKonanie_1839-2023_83283991.pdf
1839-2023_ANONYM~1.PDF
1839-2023_R_xxx_2023_Návrh rozhodnutia.pdf
1839-2023_Rozhodnutie_165_2023_Rozhodnutie_165_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023