Úradná tabuľa ÚJD SR

1836-2024

č. konania: 1836-2024

č. rozhodnutia: 117/2024

účastník konania: SMÚ

dátum začiatku konania: 26.02.2024

dátum ukončenia konania: 22.03.2024

dátum aktualizácie: 02.04.2024

Prílohy:

1836-2024_SpravneKonanie_1836-2024_1836-2024_Spravne_konanie_1836-2024_FoZ_SpK rev.02.pdf
1836-2024_1836-2024_Žiadosť anonymizovaná.pdf
1836-2024_Rozhodnutie_117_2024_1836-2024_Rozhodnutie_Rozhodnutie_117_2024.pdf

Aktualizácia: 02.04.2024