Úradná tabuľa ÚJD SR

1832-2023

č. konania: 1832-2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 29.03.2023

dátum aktualizácie: 04.04.2023

Prílohy:

1832-2023_SpravneKonanie_1832-2023_FoZ SpK_00_1832_2023_VUJE.pdf
1832-2023_Žiadosť_VUJE_1832_2023.pdf

Aktualizácia: 04.04.2023