Úradná tabuľa ÚJD SR

1832-2023

č. konania: 1832-2023

č. rozhodnutia: 189/2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 29.03.2023

dátum ukončenia konania: 03.07.2023

dátum aktualizácie: 11.07.2023

Prílohy:

1832-2023_SpravneKonanie_1832-2023_FoZ SpK_01_1832_2023_VUJE.pdf
1832-2023_Žiadosť_VUJE_1832_2023.pdf
1832-2023_Rozhodnutie_189_2023_R_189_2023(zmena_PP_TVŠZ VUJE)_final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023