Úradná tabuľa ÚJD SR

1826-2022

č. konania: 1826-2022

č. rozhodnutia: 139/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.03.2022

dátum aktualizácie: 13.05.2022

Prílohy:

1826-2022_SpravneKonanie_1826-2022_Formulár SpK 1826-2022_rev03.pdf
1826-2022_List SE-anonymizovany.pdf
1826-2022_Rozhodnutie_139_2022_R139_2022_HiEv podpisane.pdf

Aktualizácia: 16.05.2022