Úradná tabuľa ÚJD SR

1826-2022

č. konania: 1826-2022

č. rozhodnutia: 139/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.03.2022

dátum ukončenia konania: 13.06.2022

dátum aktualizácie: 20.06.2022

Prílohy:

1826-2022_SpravneKonanie_1826-2022_Formulár SpK 1826-2022_rev04.pdf
1826-2022_List SE-anonymizovany.pdf
1826-2022_Rozhodnutie_139_2022_R 139_2022_HiEv.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023