Úradná tabuľa ÚJD SR

1823-2024

č. konania: 1823-2024

č. rozhodnutia: 219/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 23.02.2024

dátum ukončenia konania: 29.05.2024

dátum aktualizácie: 19.06.2024

Prílohy:

1823-2024_SpravneKonanie_1823-2024_Formulár o zverejnení SpK 1823 rev. 03.pdf
1823-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00001_002834_2024.pdf
1823-2024_Rozhodnutie_219_2024_Rozhodnutie_219_2024.pdf

Aktualizácia: 19.06.2024