Úradná tabuľa ÚJD SR

1817-2023

č. konania: 1817-2023

č. rozhodnutia: 203/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.03.2023

dátum ukončenia konania: 17.07.2023

dátum aktualizácie: 20.07.2023

Prílohy:

1817-2023_SpravneKonanie_1817-2023_FoZ SpK_01_1817_2023_SE.pdf
1817-2023_Žiadosť_SE_1817_2023.pdf
1817-2023_Rozhodnutie_203_2023_R_203_2023_Schválenie VnRPS JZ MO3 PZPF.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023