Úradná tabuľa ÚJD SR

1817-2023

č. konania: 1817-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.03.2023

dátum aktualizácie: 04.04.2023

Prílohy:

1817-2023_SpravneKonanie_1817-2023_FoZ SpK_00_1817_2023_SE.pdf
1817-2023_Žiadosť_SE_1817_2023.pdf

Aktualizácia: 04.04.2023