Úradná tabuľa ÚJD SR

1816-2023

č. konania: 1816-2023

č. rozhodnutia: 160/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 27.03.2023

dátum ukončenia konania: 19.06.2023

dátum aktualizácie: 11.07.2023

Prílohy:

1816-2023_SpravneKonanie_1816-2023_FoZ SpK_01_1816_2023_SE.pdf
1816-2023_Žiadosť_SE_1816_2023.pdf
1816-2023_Rozhodnutie_160_2023_Rozhodnutie_160_2023_Súhlas na RZ PP OSZ_VnPMPrevádzkaEMO.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023