Úradná tabuľa ÚJD SR

1816-2023

č. konania: 1816-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 27.03.2023

dátum aktualizácie: 04.04.2023

Prílohy:

1816-2023_SpravneKonanie_1816-2023_FoZ SpK_00_1816_2023_SE.pdf
1816-2023_Žiadosť_SE_1816_2023.pdf

Aktualizácia: 04.04.2023