Úradná tabuľa ÚJD SR

1815-2023

č. konania: 1815-2023

č. rozhodnutia: 157/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.03.2023

dátum ukončenia konania: 13.06.2023

dátum aktualizácie: 20.06.2023

Prílohy:

1815-2023_SpravneKonanie_1815-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1815-2023 rev 03.pdf
1815-2023_eL_4056_2023-Upovedomenie o návrhu rozhodnutia.pdf
1815-2023_RXXX_2023_1815-2023_návrh.pdf
1815-2023_SE_00082_004116_2023-anonymizovaná.pdf
1815-2023_Rozhodnutie_157_2023_Rozhodnutie_157_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023