Úradná tabuľa ÚJD SR

1812-2023

č. konania: 1812-2023

č. rozhodnutia: 136/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.03.2023

dátum ukončenia konania: 18.05.2023

dátum aktualizácie: 22.05.2023

Prílohy:

1812-2023_SpravneKonanie_1812-2023_Zverejnenie ukončenia SpK 1812-2023rev03.pdf
1812-2023_Anonymizovaná žiadosť SE_00082_004219_2023_UJD 23.03.2023.pdf
1812-2023_Rozhodnutie_136_2023_Rozhodnutie_136_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023