Úradná tabuľa ÚJD SR

1811-2023

č. konania: 1811-2023

č. rozhodnutia: 139/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 27.03.2023

dátum ukončenia konania: 02.06.2023

dátum aktualizácie: 12.06.2023

Prílohy:

1811-2023_SpravneKonanie_1811-2023_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 1811-2023_Zverejnenie SpK_rev.02.pdf
1811-2023_SE_00082_004115_2023_UJD_23.03.2023_anonymizovana.pdf
1811-2023_Rozhodnutie_139_2023_Rozhodnutie_139_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023