Úradná tabuľa ÚJD SR

1811-2022

č. konania: 1811-2022

č. rozhodnutia: 135/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 28.03.2022

dátum ukončenia konania: 10.06.2022

dátum aktualizácie: 09.06.2022

Prílohy:

1811-2022_SpravneKonanie_1811-2022_Zverejnenie ukončenia SpK UJD SR 1811-2022.pdf
1811-2022_Anonymizovaná žiadosť.pdf
1811-2022_Rozhodnutie_135_2022_Anonymizované rozhodnutie R_135_2022_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023