Úradná tabuľa ÚJD SR

18-2024

č. konania: 18-2024

č. rozhodnutia: 170/2024

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 02.01.2024

dátum aktualizácie: 15.04.2024

Prílohy:

18-2024_SpravneKonanie_18-2024_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 18-2024_akt. 03 zo dňa15. 04.2024.pdf
18-2024_UJD SR 18-2024_Žiadosť_JE EBO V-2_A.pdf
18-2024_Rozhodnutie_170_2024_UJD SR 18-2024, Rozhodnutie, JE EBO V-2.pdf

Aktualizácia: 15.04.2024