Úradná tabuľa ÚJD SR

1798-2024

č. konania: 1798-2024

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 20.02.2024

dátum aktualizácie: 22.05.2024

Prílohy:

1798-2024_SpravneKonanie_1798-2024_Spk ÚJD SR 1798-2024_rev.01.pdf
1798-2024_ziadost_an.002.pdf
1798-2024_R108_2024_MeMi.pdf

Aktualizácia: 22.05.2024