Úradná tabuľa ÚJD SR

1794-2023

č. konania: 1794-2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 24.03.2023

dátum aktualizácie: 04.04.2023

Prílohy:

1794-2023_SpravneKonanie_1794-2023_FoZ SpK_00_1794_2023_SE.pdf
1794-2023_Žiadosť_SE_1794_2023.pdf

Aktualizácia: 04.04.2023