Úradná tabuľa ÚJD SR

1794-2023

č. konania: 1794-2023

č. rozhodnutia: 154/2023

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 24.03.2023

dátum ukončenia konania: 19.06.2023

dátum aktualizácie: 12.07.2023

Prílohy:

1794-2023_SpravneKonanie_1794-2023_FoZ SpK_01_1794_2023_SE.pdf
1794-2023_Žiadosť_SE_1794_2023.pdf
1794-2023_Rozhodnutie_154_2023_R_154_2023_PrevádzkaEBO2023_final.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023