Úradná tabuľa ÚJD SR

1791-2024

č. konania: 1791-2024

č. rozhodnutia: 162/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 20.02.2024

dátum aktualizácie: 08.04.2024

Prílohy:

1791-2024_SpravneKonanie_1791-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver02_Apr2024.pdf
1791-2024_UradnyList_2820_2024.002.pdf
1791-2024_R_xxx_2024_Návrh.pdf
1791-2024_An SE_00001_002618_2024_UJD_19.02.2024.pdf
1791-2024_Rozhodnutie_162_2024_Rozhodnutie_162_2024.pdf

Aktualizácia: 08.04.2024