Úradná tabuľa ÚJD SR

1769-2023

č. konania: 1769-2023

č. rozhodnutia: 143/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 21.03.2023

dátum ukončenia konania: 08.06.2023

dátum aktualizácie: 12.06.2023

Prílohy:

1769-2023_SpravneKonanie_1769-2023_Spk ÚJD SR 1769-2023_rev.01.pdf
1769-2023_Ziadost_an_1.pdf
1769-2023_Rozhodnutie_143_2023_R143_2023_GaPe.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023