Úradná tabuľa ÚJD SR

1767-2023

č. konania: 1767-2023

č. rozhodnutia: 124/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 21.03.2023

dátum ukončenia konania: 09.05.2023

dátum aktualizácie: 09.05.2023

Prílohy:

1767-2023_SpravneKonanie_1767-2023_1767-2023 formulár rev.04 zo dňa 09.05.2023.pdf
1767-2023_anonym.žiadosť-mobilná odparka.pdf
1767-2023_Rozhodnutie_124_2023_Rozhodnutie_124_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023