Úradná tabuľa ÚJD SR

1760-2024

č. konania: 1760-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 09.02.2024

dátum aktualizácie: 27.02.2024

Prílohy:

1760-2024_SpravneKonanie_1760-2024_Spk ÚJD SR 1760-2024_rev.00.pdf
1760-2024_ziadost_an.pdf
1760-2024_Rozhodnutie_106_2024.pdf

Aktualizácia: 27.02.2024