Úradná tabuľa ÚJD SR

1760-2024

č. konania: 1760-2024

č. rozhodnutia: 221/2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 09.02.2024

dátum ukončenia konania: 31.05.2024

dátum aktualizácie: 04.07.2024

Prílohy:

1760-2024_SpravneKonanie_1760-2024_Spk ÚJD SR 1760-2024_rev.01.pdf
1760-2024_ziadost_an.pdf
1760-2024_Rozhodnutie_106_2024.pdf
1760-2024_Rozhodnutie_221_2024_R_221_2024.pdf

Aktualizácia: 04.07.2024