Úradná tabuľa ÚJD SR

1758-2024

č. konania: 1758-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 15.02.2024

dátum aktualizácie: 29.02.2024

Prílohy:

1758-2024_SpravneKonanie_1758-2024_Formulár SpK_1758_2024_rev 01.pdf
1758-2024_R 112_2024 UJD SR 1758-2024.pdf
1758-2024_UJD SR 1758-2024 ziadost o vydanie rozhodnutia EMO 12.pdf

Aktualizácia: 29.02.2024