Úradná tabuľa ÚJD SR

1757-2022

č. konania: 1757-2022

č. rozhodnutia: 122/2022

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 23.03.2022

dátum ukončenia konania: 05.05.2022

dátum aktualizácie: 18.05.2022

Prílohy:

1757-2022_SpravneKonanie_1757-2022_Formulár o zverejnení 1757-2022,rev.03 zo dňa 18.5.2022.pdf
1757-2022_anonymizovaná žiadosť .pdf
1757-2022_Rozhodnutie_122_2022_R122_2022_BoNa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023