Úradná tabuľa ÚJD SR

1751-2024

č. konania: 1751-2024

č. rozhodnutia: 167/2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 13.02.2024

dátum aktualizácie: 16.04.2024

Prílohy:

1751-2024_SpravneKonanie_1751-2024_Formulár o zverejnení SpK_16.04.2024.pdf
1751-2024_Anonymizovaná žiadosť.pdf
1751-2024_Rozhodnutie_167_2024_Rozhodnutie_167_2024.pdf

Aktualizácia: 16.04.2024