Úradná tabuľa ÚJD SR

1751-2023

č. konania: 1751-2023

č. rozhodnutia: 142/2023

účastník konania: VUJE

dátum začiatku konania: 17.03.2023

dátum ukončenia konania: 22.05.2023

dátum aktualizácie: 24.05.2023

Prílohy:

1751-2023_SpravneKonanie_1751-2023_FoZ SpK_01_1751_2023_VUJE.pdf
1751-2023_Žiadosť_VUJE_1751_2023.pdf
1751-2023_Rozhodnutie_142_2023_Rozhodnutie_VUJE_142_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023