Úradná tabuľa ÚJD SR

1749-2024

č. konania: 1749-2024

č. rozhodnutia: 172/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 16.02.2024

dátum aktualizácie: 18.04.2024

Prílohy:

1749-2024_SpravneKonanie_1749-2024_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 1749-2024_akt. 01 zo dňa 18.04.2024.pdf
1749-2024_UJD SR 1749-2024_Žiadosť_JE MO34.pdf
1749-2024_Rozhodnutie_172_2024_UJD SR 1749-2024, Rozhodnutie, MO 34 .pdf

Aktualizácia: 18.04.2024