Úradná tabuľa ÚJD SR

1748-2024

č. konania: 1748-2024

č. rozhodnutia: 181/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 16.02.2024

dátum ukončenia konania: 07.05.2024

dátum aktualizácie: 16.05.2024

Prílohy:

1748-2024_SpravneKonanie_1748-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver12.4.2024_UJD SR 1748-2024_Zverejnenie SpK_rev.02.pdf
1748-2024_SE_00001_00227_2024_UJD_13.02.2024_anonymizovana.pdf
1748-2024_Rozhodnutie_181_2024_Rozhodnutie_181_2024.pdf

Aktualizácia: 16.05.2024