Úradná tabuľa ÚJD SR

1748-2024

č. konania: 1748-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 16.02.2024

dátum aktualizácie: 05.03.2024

Prílohy:

1748-2024_SpravneKonanie_1748-2024_Formulár o zverejnení SpK_ver11jan2022_UJD SR 1748-2024_Zverejnenie SpK_rev.00.pdf
1748-2024_SE_00001_00227_2024_UJD_13.02.2024_anonymizovana.pdf

Aktualizácia: 05.03.2024