Úradná tabuľa ÚJD SR

1747-2024

č. konania: 1747-2024

č. rozhodnutia: 119/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 16.02.2024

dátum ukončenia konania: 22.03.2024

dátum aktualizácie: 17.04.2024

Prílohy:

1747-2024_SpravneKonanie_1747-2024_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 1747-2024_akt. 02 zo dňa 17.04.2024.pdf
1747-2024_UJD SR 1747-2024,_Žiadosť_JE MO34.pdf
1747-2024_Rozhodnutie_119_2024_UJD SR 1747-2024, Rozhodnutie. EMO 34.pdf

Aktualizácia: 17.04.2024