Úradná tabuľa ÚJD SR

1746-2024

č. konania: 1746-2024

č. rozhodnutia: 114/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 16.02.2024

dátum ukončenia konania: 20.03.2024

dátum aktualizácie: 20.03.2024

Prílohy:

1746-2024_SpravneKonanie_1746-2024_SPK 1746-2024 formulár 03.pdf
1746-2024_SPK 1746-2024 žiadost AN.pdf
1746-2024_Rozhodnutie_114_2024_Rozhodnutie_114_2024.pdf

Aktualizácia: 20.03.2024