Úradná tabuľa ÚJD SR

1742-2022

č. konania: 1742-2022

č. rozhodnutia: 154/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 17.03.2022

dátum ukončenia konania: 10.06.2022

dátum aktualizácie: 14.06.2022

Prílohy:

1742-2022_SpravneKonanie_1742-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1742-2022 rev 02.pdf
1742-2022_SE_2022_010242_anonymizovaná.pdf
1742-2022_Rozhodnutie_154_2022_R154_2022_GrOt.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023