Úradná tabuľa ÚJD SR

1742-2022

č. konania: 1742-2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 17.03.2022

dátum aktualizácie: 21.03.2022

Prílohy:

1742-2022_SpravneKonanie_1742-2022_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1742-2022 rev 00 .pdf
1742-2022_SE_2022_010242_anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022