Úradná tabuľa ÚJD SR

1737-2023

č. konania: 1737-2023

č. rozhodnutia: 115/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 16.03.2023

dátum ukončenia konania: 29.04.2023

dátum aktualizácie: 02.05.2023

Prílohy:

1737-2023_SpravneKonanie_1737-2023_SPK 1737-2023 formulár 03.pdf
1737-2023_SPK 1737-2023 žiadost AN.pdf
1737-2023_Rozhodnutie_115_2023_Rozhodnutie_115_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023