Úradná tabuľa ÚJD SR

1717-2023

č. konania: 1717-2023

č. rozhodnutia: 114/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 15.03.2023

dátum ukončenia konania: 29.04.2023

dátum aktualizácie: 02.05.2023

Prílohy:

1717-2023_SpravneKonanie_1717-2023_SPK 1717-2023 formulár 03.pdf
1717-2023_SPK 1717-2023 ziadost AN.pdf
1717-2023_Rozhodnutie_114_2023_Rozhodnutie_114_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023