Úradná tabuľa ÚJD SR

1713-2024

č. konania: 1713-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 08.02.2024

dátum aktualizácie: 27.02.2024

Prílohy:

1713-2024_SpravneKonanie_1713-2024_Spk ÚJD SR 1713-2024_rev.00.pdf
1713-2024_Rozhodnutie_105_2024.pdf
1713-2024_ziadost_an.pdf

Aktualizácia: 27.02.2024