Úradná tabuľa ÚJD SR

1712-2024

č. konania: 1712-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 08.02.2024

dátum aktualizácie: 27.02.2024

Prílohy:

1712-2024_SpravneKonanie_1712-2024_Spk ÚJD SR 1712-2024_rev.00.pdf
1712-2024_ziadost_an.pdf
1712-2024_Rozhodnutie_104_2024.pdf

Aktualizácia: 27.02.2024