Úradná tabuľa ÚJD SR

1708-2022

č. konania: 1708-2022

č. rozhodnutia: 176/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 11.03.2022

dátum ukončenia konania: 15.10.2022

dátum aktualizácie: 05.01.2023

Prílohy:

1708-2022_SpravneKonanie_1708-2022_Formulár o zverejneni SpK 1708-2022 rev. 04 - ukončenie konania.pdf
1708-2022_Žiadosť SE anonymizovaná.pdf
1708-2022_záznam - ukončenie Spk.pdf
1708-2022_Rozhodnutie_176_2022_Rozhodnutie 176_2022 právoplatné.002.pdf

Aktualizácia: 25.06.2024