Úradná tabuľa ÚJD SR

1707-2023

č. konania: 1707-2023

č. rozhodnutia: 100/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 14.03.2023

dátum ukončenia konania: 13.04.2023

dátum aktualizácie: 13.04.2023

Prílohy:

1707-2023_SpravneKonanie_1707-2023_Zverejňovanie informácií - SpK č. UJD SR 1707_2023 r.02 .pdf
1707-2023_SE_00082_003694_2023 UJD 13.03.2023.pdf
1707-2023_Rozhodnutie_100_2023_Rozhodnutie_100_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023