Úradná tabuľa ÚJD SR

1705-2023

č. konania: 1705-2023

č. rozhodnutia: 138/2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.03.2023

dátum ukončenia konania: 18.05.2023

dátum aktualizácie: 26.05.2023

Prílohy:

1705-2023_SpravneKonanie_1705-2023_Zv. inf. - Spis č. 1705-2023_rev. 03 z 26. 5. 2023.pdf
1705-2023_SE_00082_003602_2023 UJD 09.03.2023 – anonymizov.pdf
1705-2023_Rozhodnutie_138_2023_Rozhodnutie_138_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023