Úradná tabuľa ÚJD SR

1705-2023

č. konania: 1705-2023

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.03.2023

dátum aktualizácie: 16.03.2023

Prílohy:

1705-2023_SpravneKonanie_1705-2023_Zv. inf. - Spis č. 1705-2023_rev. 00 z 16. 3. 2023.pdf
1705-2023_SE_00082_003602_2023 UJD 09.03.2023 – anonymizov.pdf

Aktualizácia: 16.03.2023