Úradná tabuľa ÚJD SR

1690-2024

č. konania: 1690-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 12.02.2024

dátum aktualizácie: 21.02.2024

Prílohy:

1690-2024_SpravneKonanie_1690-2024_Formulár SpK rev 01.pdf
1690-2024_Rozhodnutie o prerušení SpK.pdf
1690-2024_Žiadosť SE vyčiernená.pdf
1690-2024_List o začatí SpK.pdf

Aktualizácia: 21.02.2024