Úradná tabuľa ÚJD SR

1689-2024

č. konania: 1689-2024

č. rozhodnutia: 176/2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 13.02.2024

dátum ukončenia konania: 03.05.2024

dátum aktualizácie: 15.05.2024

Prílohy:

1689-2024_SpravneKonanie_1689-2024_Formulár o zverejnení SpK 1689 rev. 03.pdf
1689-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00001_002268_2024.pdf
1689-2024_Rozhodnutie_176_2024_Rozhodnutie_176_2024.pdf

Aktualizácia: 15.05.2024