Úradná tabuľa ÚJD SR

1686-2024

č. konania: 1686-2024

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 12.02.2024

dátum aktualizácie: 13.02.2024

Prílohy:

1686-2024_SpravneKonanie_1686-2024_Formulár o zverejnení SpK 1686 rev. 00.pdf
1686-2024_Anonymizovaná žiadosť SE_00001_001922_2024.pdf

Aktualizácia: 13.02.2024