Úradná tabuľa ÚJD SR

1682-2023

č. konania: 1682-2023

č. rozhodnutia: 123/2023

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 10.03.2023

dátum ukončenia konania: 05.05.2023

dátum aktualizácie: 24.05.2023

Prílohy:

1682-2023_SpravneKonanie_1682-2023_Formulár SpK 1682-2023_rev. 03.pdf
1682-2023_list JAVYS 2023_01741_5300_Bet anonymizovaný.pdf
1682-2023_UradnyList_2540_2023.pdf
1682-2023_Rozhodnutie_123_2023_Rozhodnutie_123_2023.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023