Úradná tabuľa ÚJD SR

1676-2022

č. konania: 1676-2022

č. rozhodnutia: 102/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 10.03.2022

dátum ukončenia konania: 09.04.2022

dátum aktualizácie: 11.04.2022

Prílohy:

1676-2022_SpravneKonanie_1676-2022_SpK_1676_2022_ver_02_11_APR_2022.pdf
1676-2022_L_SE_2022_008969_Du OZ_ 41_RCE black.pdf
1676-2022_Rozhodnutie_102_2022_R102_2022_BeJo_MaGa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023