Úradná tabuľa ÚJD SR

1658-2022

č. konania: 1658-2022

č. rozhodnutia: 99/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 09.03.2022

dátum ukončenia konania: 02.04.2022

dátum aktualizácie: 04.04.2022

Prílohy:

1658-2022_SpravneKonanie_1658-2022_Formulár o zverejnení SpK 1658 rev. 02.pdf
1658-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_009328_Ga.pdf
1658-2022_Rozhodnutie_99_2022_R99_2022_JaBr_MaGa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023