Úradná tabuľa ÚJD SR

1657-2024

č. konania: 1657-2024

účastník konania: SE

dátum začiatku konania: 09.02.2024

dátum aktualizácie: 28.02.2024

Prílohy:

1657-2024_SpravneKonanie_1657-2024_Formulár o zverejnení SpK 1657.pdf
1657-2024_Rozhodnutie 87-2024 o prerušení SpK 1657 -právoplatné anonym.pdf
1657-2024_Anonym SE_00423_001710_2024_Mc.pdf

Aktualizácia: 28.02.2024