Úradná tabuľa ÚJD SR

1638-2022

č. konania: 1638-2022

č. rozhodnutia: 104/2022

účastník konania: SE – Mochovce

dátum začiatku konania: 07.03.2022

dátum ukončenia konania: 20.04.2022

dátum aktualizácie: 21.04.2022

Prílohy:

1638-2022_SpravneKonanie_1638-2022_Zverejňovanie ukončenia SpK č. UJD SR 1638-2022rev02.pdf
1638-2022_Anonymizovaná žiadosť SE_2022_008355_Ga.pdf
1638-2022_Rozhodnutie_104_2022_Anonymizované rozhodnutie_104_2022_UhMa.pdf

Aktualizácia: 13.11.2023