Úradná tabuľa ÚJD SR

1632-2024

č. konania: 1632-2024

č. rozhodnutia: 154/2024

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 06.02.2024

dátum aktualizácie: 16.04.2024

Prílohy:

1632-2024_SpravneKonanie_1632-2024_Formulár o zverejnení SpK UJD SR 1632-2024 akt. 01 zo dňa 16.4.2024 .pdf
1632-2024_UJD SR 1632-2024_Žiadosť_JE EBO V-2.pdf
1632-2024_Rozhodnutie_154_2024_UJD SR1632-2024, Rozhodnutie, JE EBO-V2.pdf

Aktualizácia: 16.04.2024