Úradná tabuľa ÚJD SR

1631-2024

č. konania: 1631-2024

účastník konania: SE – J. Bohunice

dátum začiatku konania: 06.02.2024

dátum aktualizácie: 29.02.2024

Prílohy:

1631-2024_SpravneKonanie_1631-2024_(3) Formulár o zverejnení SpK 1631-2024_rev.02.pdf
1631-2024_ROZHODNUTIE 84_2024 O PRERUŠENÍ_UJD SR 1631-2024_pečať_anonym.pdf
1631-2024_(1) SE_00375_001636_2024_Mc_ANONYM.pdf

Aktualizácia: 29.02.2024