Úradná tabuľa ÚJD SR

1624-2024

č. konania: 1624-2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 02.02.2024

dátum aktualizácie: 06.02.2024

Prílohy:

1624-2024_SpravneKonanie_1624-2024_Zverejňovanie informácií o SpK 1624-2024,rev.00, 06.02.2024.pdf
1624-2024_žiadosť_anonymizovaná.pdf

Aktualizácia: 06.02.2024