Úradná tabuľa ÚJD SR

1624-2024

č. konania: 1624-2024

č. rozhodnutia: 189/2024

účastník konania: JAVYS

dátum začiatku konania: 02.02.2024

dátum aktualizácie: 24.06.2024

Prílohy:

1624-2024_SpravneKonanie_1624-2024_Formulár o zverejnení SpK_24.06.2024.pdf
1624-2024_žiadosť_anonymizovaná.pdf
1624-2024_Rozhodnutie_189_2024_R 189_2024.pdf

Aktualizácia: 24.06.2024